Firma ALPOL powstała w 1993 roku. 
Siedziba firmy mieści się w Łasku przy ul. Armii Ludowej 10 (trasa Łódź-Wrocław). 
Zakres działalności obejmuje wszelkie usługi związane z wbijaniem ścianek szczelnych G61 i G62 oraz wszelkimi  pracami pomocniczymi w tym zakresie. 
Wysoka jakość usług świadczonych przez naszą firmę wynika min. z doskonałego zaplecza technicznego oraz zatrudniania wysokowykwalifikowanej kadry inżynieryjnej z uprawnieniami do projektowania ścianek szczelnych, robót mostowych i nadzoru techniczego. 
Jakość naszych usług została udokumentowana licznymi listami referencyjnymi pochodzącymi od najbardziej znanych firm budowlanych z terenu całej Polski.   
Firma ALPOL oferuje wykonanie robót inżynieryjno-budowlanych w zakresie:

1. Wbijanie i wyciąganie stalowych ścianek szczelnych z materiału własnego lub powierzonego.
2. Wbijanie i wyciąganie rur stalowych.

Każde zlecenie jest indywidualnie negocjowane i może być wykonane w ramach usługi sprzętowej lub kosztorysowej. 
Transport materiału odbywa się przy pomocy naszych środków. 
Jednocześnie informujemy, iż prowadzimy dystrybucję grodzic G61 i G62 w cenach huty w powiązaniu z w/w usługami.